Oddział Śląski, Oddziały

Walne Zebranie Członków Oddziału Śląskiego

Walne Zebranie Członków Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska odbędzie się 27.11.2015 I termin o godz.19:00 II termin o godz.19:15 w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego 41-214 Sosnowiec ul.Stalowa 9a. Prosimy o pełną mobilizację członków.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO SFP

I. godz. 19:00 do 20:00

1. Rozpoczęcie zebrania przez członka zarządu oddziału (przywitanie członków)

2. Wybranie przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne)

3. Wybranie sekretarza zebrania (głosowanie jawne)

4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności

5. Wybranie 2 osobowej komisji skrutacyjnej (zebranie listy kandydatów do poszczególnych władz stowarzyszenia przez komisję skrutacyjną oraz przeprowadzenie wyborów – głosowanie jawne)

a. Zarząd Oddziału

  – prezes
  – z-ca
– kierownik sekcji naukowej
– rzecznik
– skarbnik

b. Komisja Rewizyjna (3 członków)

c.Wybranie delegatów na „Walne Zebranie Delegatów” stowarzyszenia SFP (1 na 10 członków)

II. godz. 20:00 do 21:00

6. Omówienie planów działania oddziału na kolejne 12 miesięcy

(stanowisko w sprawie ustawy o zawodzie, tworzenie koła naukowego – działalność edukacyjna, konferencje,współpraca z Śląskim Oddziałem PTF, Zgromadzenie Wojewódzkie)

7. Dyskusja

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X