Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów

Powołanie Samorządu Fizjoterapeutów poważnie zagrożone!

Koleżanki i Koledzy fizjoterapeuci, prace Komitetu zostały sparaliżowane przez członków PTF.

Będąc w mniejszości (14 przedstawicieli z rekomendacji PTF do 6 przedstawicieli z rekomendacji SFP), nie mamy praktycznie żadnego wpływu na podejmowane decyzje, uchwalane regulaminy, etc.

W piątek 22 lipca na III spotkaniu KOSF, które odbyło się w Pabianicach, zostały przedstawione  3 prawidłowo złożone oferty z pośród 5 wysłanych zapytań w rozpisanym konkursie na zbudowanie i administrowanie rejestrem fizjoterapeutów. Oczekiwaliśmy, że po zapoznaniu się z ofertami, które 2 dni wcześniej były rozesłane drogą mailową do wszystkich członków KOSF wyłonimy wykonawcę lub przynajmniej zaprosimy na spotkanie w następnym tygodniu (25-29.07) przedstawicieli firm, którzy w towarzystwie naszych ekspertów od IT, zaprezentują swoje oferty. Wszystko po to aby, z początkiem sierpnia wyłonić oferenta. Czas w tym przypadku jest niezwykle istotny ponieważ budowa takiego sytemu, gwarantującego bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz zapewniający wszystkie funkcjonalności przewidziane w specyfikacji konkursowej (min.: dające możliwość szybkiej weryfikacji wprowadzonych danych i raportowania, tworzenia list uprawnionych fizjoterapeutów do głosowania oraz list zgłoszonych kandydatów na delegatów z podziałem na województwa) trwać może według wszystkich oferentów od 4 do 6 tygodni.  Teoretycznie zapadła na tym spotkaniu decyzja, że zostanie zwołane (w tygodniu 25-29 lipca) Nadzwyczajne Spotkanie KOSF w celu prezentacji i wyłonienia oferenta, ale Przewodniczący – przy akceptacji pozostałych przedstawicieli PTF – nie wyznaczył terminu spotkania.

Uchwalony przez członków PTF regulamin prac Komitetu przewiduje, że nadzwyczajne posiedzenie Komitetu może być zwołane nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem. Ponadto uprawnionymi do zwołania takiego spotkania są: przewodniczący – Dariusz Dziadzio (jednoosobowo) lub  trzech łącznie członków prezydium (Marek Kiljański, Sebastian Zduński, Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski). Zarówno przewodniczący Dariusz Dziadzio jak również pozostali członkowi Prezydium Marek Kiljański i Sebastian Zduński odmówili zwołania Nadzwyczajnego Spotkania Komitetu w celu wyłonienia oferenta na budowę i administrowanie rejestrem fizjoterapeutów. Trzecia możliwość zwołania takiego spotkania, która jest również w gestii członków PTF zakłada wniosek łącznie 12 członków KOSF.

Mamy poważne obawy, że zwłoka w organizacji takiego spotkania jest celowa i ma doprowadzić do zniechęcenia i wycofania się z projektu profesjonalistów (oferentów), którzy złożyli oferty w konkursie i na to miejsce powołanie wykonawców zgłoszonych poza konkursem przez przedstawicieli PTF. Próbkę takich działań mieliśmy okazję doświadczyć na piątkowym spotkaniu w Pabianicach, kiedy to Pan Marek Kiljański oraz Pani Katarzyna Syrewicz zaprezentowali gotową stronę do rejestracji fizjoterapeutów. Nie mieli czasu zgłosić wykonawcy do konkursu, ale znaleźli czas na przygotowanie wizualizacji programu… poza tym, nie potrafili udzielić nam informacji, jaki jest poziom zabezpieczenia zaproponowanej strony oraz kto będzie administratorem danych.

Obawiamy się, że PTF dąży do przejęcia samorządu bez udziału w wyborach na co wskazują propozycje wyznaczenia sztywnych parytetów (dla techników, licencjatów, magistrów i specjalistów) oraz obligatoryjne (bez udziału w wyborach) przyznanie członkom KOSF, Koordynatorom regionalnym i Konsultantom wojewódzkim mandatów Delegatów, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby wszystkich Delegatów do 340 osób. Dochodzą do tego możliwe manipulacje przy rejestracji fizjoterapeutów. Jeśli rejestr będzie pod wyłączną kontrolą PTF-u, otworzy to furtkę do całkowitego przejęcia kontroli w przyszłym Samorządzie bez udziału w demokratycznych wyborach. Jesteśmy przekonani, że zewnętrzna firma wyłoniona w konkursie – jest jedynym gwarantem, że rejestracja odbędzie się bez manipulacji.

Zwracamy się do Was z prośbą i apelem, nie bądźcie bierni – pytajcie i egzekwujcie odpowiedzi. To Wasze prawo. Bez Waszego wsparcia nie wymusimy na PTF żadnych decyzji. Prace w KOSF to nasze zadanie, ale przyszłość POLSKIEJ FIZJOTERAPII to już NASZE WSPÓLNE działanie i wspólna odpowiedzialność.

Piszcie posty na profilach FB i maile do członków Komitetu – macie prawo pytać, macie prawo wiedzieć, macie prawo oceniać i egzekwować od wszystkich członków KOSF (oczywiście również od nas) pełnego zaangażowania i transparentności.

Adresy mailowe członków KOSF:

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X